صلاح کار کجا و من خراب کجا

ران ملخی نزد سلیمان بردند
چه کنم که رسم موران این است

اینطور فکر کنید که همه اتفاقات، پیشآمدهایی هستند برای پیشامدهای بعدی. حالا به صعود فکر کنید. پایان صعود یا سقوط است یا برگشت. فقط یک راه عقلانی دیگه وجود داره. حالا به ترس فکر کنید. همه عمرم وقتی از بالا به پایین نگاه میکردم میترسیدم حالا پایینم. تو دل دره ای که ازش میترسیدم. پیش بینی میکردم یه جاهایی باید سقوط کنم تا پرواز رو تجربه کنم ولی نمیدونستم تا این حد باید شجاع بود.