اصل مطلب : چشم ایزدی

اصل مطلب اینکه راه اصلی رو پیدا کردم. یه راه برتر که هر سمتی بری توش اولین باشی. فهمیده ام بزرگ شدم و این حال خوبیه. احساس میکنم خودم رو شناختم و فهمیده ام تاحالا چیکار میکردم. همین.مسلط شدم به خودم و تونستم خودم رو کنترل کنم و فهمیدم از روش های بهتری میشود استفاده کرد. استفاده بهینه از هوش.
اینکه فکرت خودش عمل کنه و تو نتونی کنترلش کنی، هرچند با ذکاوت ولی باز اگه یه چشم هم داشت عالی تر میشد. یه چشم که بتونه ببینه بسنجه بعد خودشو خرج کنه.حالا من اون چشمم داره میبینه . ذهن دومم فعال شده. بیدار شده و تشنه است.
Post a Comment