VS

من خودم بازنده ام . قبلا باختم الانم دارم میبازم . کار من اینه که با بازنده های دیگه مسابقه میدم . اگر ببازم بازنده بازنده ها میشم و اگر ببرم فقط از یه بازنده بردم که افتخاری نداره ولی معمولن میبازم .
چون یه روز بالاخره قهرمان بازنده ها با قهرمان برنده ها مسابقه میده و اگه ببره دیگه قهرمان بازنده ها نیست ، یکی از برنده هاست . یکی از برنده های معمولیه . و فقط یه نفر به برنده ها اضافه میشه و یکی هم به بازند ها. و این روند انقدر ادامه داره تا جایی که بعضی وقتا جای آدمای هر طرف عوض شده . منم فقط چون میخوام برم اونور بازی میکنم وگرنه بازی نمیکردم . برا همین میگم الانم دارم میبازم . اونور من احساس بهتری دارم .  هممون یه روزی جز بازنده ها بودیم یه روزی جز برنده ها . الان من اینور اذیتم . 
Post a Comment