سابق بر این

به نام خودمون ، سلام .
ما و نه شما ، هیچ چیزی نداریم .
ما هیچ فکری نداریم .
ما اصلا دیگه مهم نیست برامون .
ما دیگه اصلا مهم نیستیم .
ما دیگه جوهر نداریم .
ما هیچ جوهر جدیدی نداریم .
جوهرمون به چیزای جدید نمیرسه .
ما ندیدیم . به چشم دیدیم ولی از ته دل ندیدیم . جوهر وجودمون از یه روز دیگه ندید.
ما سابق بر این قلم پامون جوهر داشت الان هیچی . تو خیابون فقط خط های موازی متقاطع میکشه .
ما هیچ ما هیچی . چه این هی ما هیچ ما نگاه ما بگا و اینا ؟
ما اصلا هیچی . ما ما اصلا نگاهم نکردیم ما فقط یه چیزایی شنیدیم . ما هیچ ما شنیده .
عجب ولی کردیم همه چیو آقا . طوری نشه ؟
ممد ؟ ممد ؟ ممدی با توام
پسر طوری نشه ما ول کردیم اینطوری ؟
- نه آقا اون شما رو ول نکرده .
همینجا بود که صدای یک غول بزرگ زشت آمد که :
از کجا میدونی از روی صدام که من یک غول بزرگ و زشتم ؟
و اصلا من یادم نمیاد اون چه صدایی داشت .
ما جدیدا دیگه خیلی نول شدیم آقا اصلا فاز مشخصی نداریم .
ما رو ببخشین .
ما تو خجالت زندگی موندیم .
ما رو ببخشین .
Post a Comment