سرده

شما رو نمیدونم منتها من یه جوری ام وقتی آهنگ گوش میدم بوی اونجایی که هستم رو یادم میمونه . حس و حالش اینکه چقدر گرم بوده چقدر سرد هم یادم میمونه . برا همین آهنگایی که قبلا گوش میدادم دیگه گوش میدم . یه آهنگایی دارم مال وقتی امید بود . هیچ وقت سراغشون نمیرم . آدم میترسه به خدا . مام یکیو داشتیم از اول اینجا نبودیم . از اینا گوش میداد من خوشم نمیومد نمیدونم چی شده حالا یه جاهاییش یادم میاد یه بویی میشنوم . بوی چوب خیس تو، بوی برف میاد خداشاهده . بوی موهاش میاد . داره میخنده بهم . صدای حرف زدنش میاد . یه آهنگ چقدر جا داره مگه ؟ یه ثانیه یه جایی به ما نگاه کرد ما اون دو تا چشم روشنشو دیدیم این تو ذهن ما موند . الان همون چشما زل دن بهم . آهنگا تصویری شدن . قبلا که فقط گوشمون درگیر بود خیلی بهتر بودیم . الان چشم و دل آدمو درگیر میکنن . لعنتی ها از سرم بیرین بیرون . نمیخوام برگردم به زمستون . من خیس میشم تو اون بارونا . میوفتم . منو بر نگردون به اون زمستون . منو برنگردون . کاری میکنن آدم دلش چیزیو بخواد که دیگه هیچوقت نیست . منو برنگردون .

 - سرده ، صبح زود ساعت 8 یکی بهم زنگ میزنه بیدارم میکنه . آسمون سفیده اون خیابون از دیشب هنوز تره . همه لباس گرم پوشیدن . سر کوچه ایستاده . چه چیزایی میبینم . شبه با 70 کیلومتر کوبیدیم اومدیم تا شب شده ، نور قرمز چراغ ماشینا . تو ماشین بخار گرفته . همین جاها کشته میشم .
Post a Comment