تو بیا

بیا یه تمهیدی بیاندیش بابا . ما حالمون خوب نیست . بیا یه کاری کن که دربان اگر دستمون رو گرفت ما جرات کنیم بزنیم دست دربان بشکنیم . بیا باش . بیا همیشه طرف ما باش . یاروی ما باش . بیا مزاحممون شو والله به خدا مراحمی . بیا ما هرچی اومدیم دیدیم وز عوضش گشته میسر غرض براتون . حالا شما بیا ما قول میدیم نسبت به تاب جعد مشکینتون بی تفاوت نباشیم . ما قول میدیم همه جوره حال بدیم بت . به خدا اگت نیای یه وقت دیر میشه نوبت ما میشه بعد ما واگذار میکنیم به حریف و میریما . به خدا یه وقت دیدی نه شما اومدی نه مارو گذاشتی بیایم دوسر باخت میشه غریبه عین کفتار گشنه میاد بالا سر جسدمون . حیفه به خدا . بیا . یهو دیدی فردا نبودیم. بیا و امروز که در دست توام مرحمتی کن . فردا اعتبار نداره . دوست داریم زود تر شه یهو شه . بحث عجول بودن نیستا . وقتشه . بیا.