be the one to hold the string

عقده است ؟ نه عقده نیست . فقدانه . نداشتنه . والا به خدا من اندازه دروغ هایی که گفتم هستم اندازه خالی هایی که بستم ولی خالی نبستم که کسشر باشه . من برای پذیرفته شدن بین کسایی که همه کس رو قبول نمیکردن کافی بودم ولی معلوم نبود که کافی ام. بلد نیستم تو حرفام نشون بدم . تو رفتارم هم همیشه شک داشتم معلومه یا نه . ولی والا بالله اگه تصوری از خودم برای کسی ، غیر چیزی که میدونم هستم درست کرده باشم . برای همین ناراحت نیستم از کارام از دروغایی که گفتم . شما نمیفهمیدید من ناراحتم ، من گفتم فلان مشکلو دارم که بدونید تا همین حد و اندازه ناراحتم . شما نمیفهمیدید دوستتون دارم ، گفتم از یه کار مهم که توش سود بود زدم به خاطر شما . شما نمیفهمیدید من کسی ام که میخوام آقای خودم باشم ، گفتم آقای خودمم . من میخوام دروغ هایی که گفتم باشم ولی به خدا برای اینکه مرد باشی لازم نیست حتما خوارت گاییده شده باشه . تو ببین من چیکار میکنم تو ببین من واکنشم به رفتارا و حرفا و کارا چیه بعد بگو این مثل بچه رفتار کرد یا مثل کسی که 20 ساله آقای خودشه . خوارتونو گاییدم که منو زدین زمین از من یه محتاج درست کردین که بخوام با شما باشم به هر قیمتی حتی شده به قیمت مالیخولیایی شدن . شما نفهمیدین منم مثل شمام ، من گفتم منم دقیقا کارایی که تو کردی کردم. ولی کسکش عالمم اگر حرفی زده باشم که در حد و قواره اش نبوده باشم . شما زندگی کرده بودین یه چیزایی رو کهنه کرده بودین من نکرده بودم و میفهمیدم اندازه شماها به خدا ولی نمیدیدین که منم متوجه ام. گفتین بچه اس گفتم بزرگم . من نداشتم آقا من هیچوقت دوست نداشتم من هیچوقت رفیق نداشتم که پایه ام باشه من هیچوقت رفیق نداشتم که پشتم بهش گرم بشه هرکیو پیدا کردم نخواستم ازدست بدم همون اول کاری گفتم من مَردم که قبولم کنن . حالا حالم از این مالیخولیایی ای که شدم بهم میخوره . منتظرم "م" بیاد . اون منو قبول داره بدون اینکه گولش بزنم منو قبول میکنه . منتظرم بیاد یه هفته خودم باشم .  خسته شدم سرم درد گرفته فکر کن همه عمرت از وقتی از چشم باز کردی کسکشای دوروبرتو دیدی نقش بازی کنی فکر کن به هرکی رسیدی حواست باشه چه خالی هایی براش بستی . بگا میری دیگه . میخوام "م" بیاد با همه بدی هاش که اتفاقا بدی هاش حرص منو درمیاره ولی میخوام بیاد که منو قبول کنه بدونه من کی ام چی ام چه فکری دارم بدون اینکه بخوام گولش بزنم . من خوار همه شماهایی که یه نمونه دم دستی دارین تا از رو اون تشخیص بدین یه نفر مقبول هست یا نه رو گاییدم . حتما باید طرفت بگا رفته باشه سختی کشیده باشه که بهش بگی خیلی مردی ؟ خیلی انسانی ؟ حتما باید بگه بزرگه که بفهمی بزرگه میفهمه ؟ حتما باید صبح تا شب یه مشت کلمه جنده شده جویده شده کپک زده تو دهنوت بچرخه ؟ مجبورین همیشه یه حرفای تکراری رو تکرار کنین ؟ مثل ربات زندگی میکنین خاک بر سرا کل زندگیتون حول رابطه و رفتارهایی که تو رابطه درسته و غلطه میچرخه . رابطه منظورم همه نوعشه . آشغالا لازم نیست همه زندگیتون درباره همین یه مورد حرف بزنین . همه حرفاتون درباره رفتار کردنه . آهنگایی که گوش میدین همش همینه . امام ریدین با رفتار کردن هاتون که یکی مثل منم مجبور میکنین به همین فکر کنم همیشه و همیشه این تو سرم باشه که اوه اوه اینا چقدر سریع درباره یکی قضاوت میکنن بذار خالی ببندم جامو سفت کنم . آره همین . بذار خالی ببندم جامو سفت کنم . منم مجبور کردین مثل شماها فکر کنم اما نمیخوام دیگه میخوام خودم باشم میخوام یه نفس راحت بکشم خودم برای خودم کافی ام . کونت پاره میشه وقتی مجبوری برای همه ادا دربیاری تا ترکت نکنن تا دوستت داشته باشن . اما من دیگه اون کسخلی که بودم نیستم نه که تصمیم گرفته باشم یا عوض شده باشم نه . انقدرا با اراده هم نیستم . من فقط خسته شدم دیگه کم آوردم بیخیال شدم . ترجیح میدم صبر کنم تا همه چیز اونطوری که میخوام بشه ترجیح میدم صبر کنم تا قدر همه دروغ هایی که گفتم بگا برم یعنی میخوام واقعا زندگی کنم که دیگه مجبور نشم دروغ بگم که هرکی منو دید زندگیمو دید خود به خود قبولم کنه . میخوام بخوابم شاید 6 ماه شاید یه سال . میخوام انقدر بخوابم که وقتی بیدار شدم انقدر گهی نباشم . میخوام انقدر نباشم که وقتی اومدم بتونم از اول شروع کنم . ولی من هیچوقت یادم نمیره این درسی که گرفتمو . من یاد گرفتم چقدر راحت میشه کسخلتون کرد یاد گرفتم چقدر راحت میشه داد دستتون . اینم یادم نمیره که چقدر بی شرفین که الکی الکی یکی رو محتاج خودتون میکنین بدون یه ذره انصاف و وجدان . یه نفرو ذلیل خودتون میبنید و خوشحال میشید و پشت سرش بهش میگید این کسخلم مارو ول نمیکنه . من خوارتونو گاییدم وحشیا . اما من رو دست زدم بهتون مثل عروسک بازیتون دادم مثل عروسکای خیمه شب بازی . نخ دست من بود. گریوندمتون ، ناراحتتون کردم ، خوشحالتون کردم ، خندوندمتون ، راهی رفتین که من خواستم .  مثل خدا .
I don't apologize - to take care of my family, and I refused to be a fool, dancing on the string held by all those bigshots. I don't apologize - that's my life . 
"Don Corleone"