از وقتی بگا رفتم .

من آدم دیگه ای شدم نه اینکه بخوام ، شدم ... خودمم احساس نمیکنم بقیه بهم میگن . ولی کامپیوتر من چیز دیگه ای میگه . میگه تو اون فلدره کلی آهنگ حبیب قدیمی داری که کلی خاطره داری ازشون ، کلی عکس داری با آدمایی که دوسشون داری ، اوووووووو کلی عکس داری که اینها اینجا گذاشتیشون . چنبار هم رایتشون کردی که یه وخت پاک نشن . یه مشت پروژه قدیمی از طراحی هات داری ، ایناها ... تو همون آدمی هستی که پارسال پشت من مینشست .
کامپیوتر من حالیش نیست ... شایدم نمیخواد باور کنه اون صاحب قبلیش دیگه پیشش نیس ...
Post a Comment