خانه شماره 201

من تو خونه شماره 201 زندگی میکنم
و یه همسایه طبقه پایینی دارم که هیجوقت سایه اش رو خونه من نمیافته چون اونا زیر من زندگی میکنن .
و سایه هامون رو هم رفته یکیه و روی درختا میافته ! شاید برای همین به ما میگن همسایه .
طبقه پایینی من یه مرد خسته اس که یه دختر خسته هم داره .. کلا آدما خسته ای ان ! امروز دخترش اومد در زد ... هیچوقت قبلن نیومده بود ... گفت سلام
گفتم سلام رو ماتون
گفت میدونین لوله های حمومت سوراخه و آب حمومت میریزه تو حموم ما ! اگه سقف حمومت بریزه لخت میافتی تو حموم ما وقتی من حمومم ... گفتم پس میرم لوله کش میارم دیگه
یه لبخند کیری زد گفت آره امشب من دارم میرم حموم گفتم خوب منم دارم میرم ... میخواستم دعوتش کنم با هم بریم راستش ... ولی خوب کاش امروز سقفه بریزه ... بهش گفتم هر وقت خواستم برم حموم باباتم حموم بود بگو که با لباس برم ... آخه باباش یه کم حساسه ...
Post a Comment